Tjänster

SemiTilit Oy Ab är en professionellt betjänande bokföringsbyrå. Vi erbjuder omfattande ekonomitjänster så som
  • Bokföring
  • Bokslut, Årsredovisning
  • Skatteplanering
  • Fakturering
  • Utbetalning
  • Försäljnings- och inköpsreskontra
  •  Löneadministration
SemiTilit Oy Ab är med i ett riksomfattande nätverk OLE Online-tilitoimistot. Vi erbjuder våra kunder på Netbaron®-systemet och dess mångsidiga funktioner inom ekonomi- och produktionskontroll. Med hjälp av elektronisk ekonomi- och produktionskontroll, kan du effektivera verksamheten och på så sätt utnyttja din tid bättre.. Våra kunder kan också ta i andvändning OLEn kuitti – appen för att enklare leverera kvitton till bokföraren.